Kancelaria Prawna Piotr Buszka, Aleksandra Buszka


Spółka Cywilna Radców Prawnych

  • OBSŁUGA PRAWNA FIRM

  • Doradztwo prawne, sprawy pracownicze, umowy
  • Prawna obsługa finansowania, papiery wartościowe
  • Zamówienia publiczne
  • Procesy i windykacje
  • Przekształcenia i połączenia

Profesjonalizm, doświadczenie, kompetencja

Skuteczność w działaniu, zaufanie, bezpieczeństwo, poufność

Dane kontaktowe

Kancelaria prawna
p.buszka@radca.lex.pl

ul. Niemeńska 13
60-412 Poznań

Telefon oraz fax
tel: 61 851 76 21
fax: 61 847 36 97

mapa

Aktualności

2014.02.10
– sprawdź jak wygląda realizacja obowiązków pracodawcy w Twojej Firmie – oferujemy audyt dokumentacji pracowniczej,

O KANCELARII

Kancelaria radców prawnych o eksperckim charakterze, koncentrująca się w swojej praktyce na szczególnie trudnych zagadnieniach z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego i finansowego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego i prawa pracy. Wśród klientów kancelarii wymienić można PPW „Rzeczpospolita” z Warszawy – wydawcę dziennika „Rzeczpospolita”, firmę doradczą „Inwest Consulting” S.A. (obecnie: „INVESTCon Group” S.A.) z Poznania – lidera w dziedzinie doradztwa finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz na rynkach New Connect i Catalyst, „FAM” S.A. z Chełmna – jednego z czołowych producentów akcesoriów meblowych, fundusz sekurytyzacyjny „P.R.E.S.C.O.” Sp. z o.o. z Warszawy, bank „DnB NORD Polska” S.A. z Warszawy, firmę logistyczną „arvato services Polska” z Poznania  - oddział „BERTELSMANN MEDIA” Sp. z o.o. z Warszawy i część światowego koncernu Bertelsmanna, ZPOW „TYMBARK” S.A. w Tymbarku – lidera w branży producentów soków; Fabrykę Mebli Giętych „FAMEG” S.A. w Radomsku, „Sygnity” S.A. z Warszawy – jednego z liderów branży IT w Polsce, „TORPOL” S.A. z Poznania – jedną z najważniejszych firm w branży budowy torów i infrastruktury komunikacyjnej.

 

SPECJALIZACJA:

 

I.            Kompleksowa obsługa prawna i optymalizacja rozwiązań prawnych dla podmiotów gospodarczych (prawo cywilne i gospodarcze, prawo handlowe, podatkowe, prowadzenie postępowań upadłościowych i układowych), w tym obsługa spraw pracowniczych (regulaminy pracownicze, wzorcowa dokumentacja pracownicza, wdrażanie zaleceń PIP itd.), reprezentująca Klientów w negocjacjach i transakcjach dotyczących nabycia dedykowanego dla ich potrzeb oprogramowania oraz w sprawach dotyczących praw do znaków towarowych, jak również prawne zagadnienia ochrony danych osobowych;

II.           Obsługa korporacyjna spółek kapitałowych (regulaminy wewnętrzne, uchwały organów, obsługa WZA itd.);

III.          Doradztwo prawne i obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego (przygotowanie SIWZ, wybór trybu postępowania, nadzór nad treścią uchwał organów gminy, redakcja ogłoszeń  i innych dokumentów, udzielanie – w imieniu zamawiającego - odpowiedzi na pytania skierowane do emitenta w związku z przetargiem, reprezentowanie gmin w stosunkach z UZP i innymi organami administracji w sprawach związanych z przetargiem, udział w komisji przetargowej oraz prowadzenie negocjacji i przygotowanie umowy z wybranym w drodze przetargu wykonawcami i dostawcami), jak i po stronie dostawców i wykonawców usług (doradztwo w procedurach o udzielenia zamówienia publicznego, udział i reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Prezesem Izby Urzędu Zamówień Publicznych, jak i sądowych);

IV.          Windykacja należności w całym zakresie postępowania (na drodze przedsądowej, w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz zabezpieczającym);

V.           Reprezentacja przed Sądem Najwyższym w postępowaniach dotyczących skargi kasacyjnej, wnoszonej w sprawach gospodarczych;

VI.          Prawna obsługa przedsięwzięć M&A (obsługa fuzji i przejęć);

VII.         Prawne aspekty obrotu papierami wartościowymi w obrocie niepublicznym.

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą (zakres usług) i kontaktu z Kancelarią.